Sök personal

Du kan även göra en utökad sökning med fler sökalternativ.

Namn:
Funktion/Titel: (T ex skyddsombud)
Organisation: (T ex IT-avdelningen)
*) Listan innehåller de vanligaste funktionerna/titlarna vid Stockholms universitet. En mer utförlig förteckning finner du här.

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter