Ansvarsområden

FunktionNamn
AdministratörMarian Sarenbrant
Avdelningschef Lena Lundqvist
Nyckel- och passerkortansvarigEmilia Sköldefors
Kristina Vakkuri
Conny Johansson
Marie-Louise Edwin
Frans Lundqvist
Mauritz Torstenson
Bent Christiansen
Linda Sjöborg
Jenny Angerstedt
Mia Andersson
Mats Eriksson
Lena Lundqvist
Marian Sarenbrant
Conny Bjuhr
SektionschefStefan Trygg
Linda Sjöborg
Mia Andersson
Ellinor Lindstedt
Lennart Persson
SUKAT-ansvarigMarian Sarenbrant
TelekontaktansvarigMarian Sarenbrant

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter