Ansvarsområden

FunktionNamn
Administrativ ChefViktoria Arvinge
AdministratörMalin Andersson
Admnistrativ chef studierElisabeth Däcker
EkonomihandläggareRuna Jakobsson
IT-ansvarigArne Lif
Björn Eriksson
LicensansvarigArne Lif
Björn Eriksson
Lokal IT-ansvarigArne Lif
Björn Eriksson
Nyckel- och passerkortansvarigKrister Junghahn
Runa Jakobsson
Malin Andersson
PrefektMartin Jakobsson
PrintansvarigBjörn Eriksson
Arne Lif
Krister Junghahn
SkyddsombudAnna Thorn Hägglund
Malin Andersson
Stf prefektCarl-Magnus Mörth
Studieadministration
Studierektor avanceradnivåVolker Brüchert
Studierektor forskarnivåEve M Arnold
Studierektor för distansutbildningAlasdair Skelton
Studierektor grundnivåOtto Hermelin
StudievägledareElisabeth Däcker
Studievägledare distansstudierElin Tollefsen
SUKAT-ansvarigMalin Andersson
Runa Jakobsson
Arne Lif
TelekontaktansvarigMalin Andersson
Arne Lif
Runa Jakobsson

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter