Ansvarsområden

FunktionNamn
Administrativ chef
Chefstudierektor för grundutbildningenJerker Jarsjö
EkonomiadministratörMadeleine Karpegård
ExpeditionLena Åkerblom
Erik Hansson
Kerstin Hörnby
Forskarutbildning ämnesansvarig kvartärgeologiStefan Wastegård
Forskarutbildning ämnesansvarig naturgeografiPeter Jansson
HR-ansvarigSusanna Blåndman
KommunikatörMalin Stenberg de Serves
Kontaktperson och koordinator för lärarutbildningenKarin Reuterswärd
LicensansvarigMichael Burger
Martin Spångberg
Lokal IT-ansvarigMichael Burger
Martin Spångberg
Nyckel- och passerkortansvarigLena Åkerblom
Johan Skantz
Bengt Brotén
Karin Persson
Erik Hansson
Susanna Blåndman
PrefektGeorgia Destouni
PrintansvarigMichael Burger
Martin Spångberg
Johan Skantz
Stf prefektRegina Lindborg
Studierektor forskarutbildning naturgeografi och kvartärgeologiHelle Skånes
Studierektor klimatforskarskola BBCCBjörn Gunnarson
Studievägledare geografi hållbar samhällsutveckling och miljövård på grundnivåKarin Reuterswärd
Studievägledare geovetenskapMaria Damberg
SUKAT-ansvarigSusanna Blåndman
Elisabeth Sturesson
Michael Burger
Martin Spångberg
Caroline Nielsen
TelekontaktansvarigMartin Spångberg
Michael Burger
Ämnesstudierektor biogeovetenskapRegina Lindborg
Ämnesstudierektor geografiLars-Ove Westerberg
Ämnesstudierektor geovetenskapSteffen Holzkämper

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter