Ansvarsområden

FunktionNamn
AdministrationMaria Lans
Biträdande administrativ chef
EkonomiansvarigAgneta Eiseborn
Grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3
InformatörHilda Bergmar
IT-kontaktpersonBenny Pettersson
LicensansvarigHenrik Nordgren
Benny Pettersson
Maria Lans
Lokal IT-ansvarigHenrik Nordgren
Benny Pettersson
Maria Lans
Nyckel- och passerkortansvarigChristine Ericsdotter Nordgren
Benny Pettersson
Marja Vatalis
Maria Lans
PersonalansvarigMaria Lans
PrefektAnna Chryssafis
PrintansvarigHenrik Nordgren
Christine Ericsdotter Nordgren
Benny Pettersson
Yujin Kim
Maria Lans
Stf prefektTore Nilsson
StudentexpeditionLena Brandel
Studierektor forskningsnivåTore Nilsson
Studierektor för moderna språk och engelskaJoakim Sigvardson
Pernilla Rosell Steuer
Studierektor för svenska/läs & skrivKatarina Rejman
Studierektor för svenska som andraspråkAnders Philipsson
Studierektor på grundläggande och avancerad nivå
SUA-ansvarigBenny Pettersson
Maria Lans
SUKAT-ansvarigBenny Pettersson
Maria Lans
TelekontaktansvarigBenny Pettersson
Maria Lans
UtbildningskoordinatorCamilla Gamrell

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter