Översikt organisation

« Tillbaka till träfflistan

Sökväg: Stockholms universitet » Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten

Telefon Fax
08-16 2000 08-159522
Tillhör Webbplats
Stockholms universitethttp://www.juridicum.su.se
Postadress Besöksadress
Stockholms universitet
Juridiska fakulteten
106 91 Stockholm
c/o Juridiska fakultetskansliet

Ansvarsområden

FunktionNamn
Dekanus
Fakultetssekreterare
Föredragande forskningsutskottet
ProdekanusTorben Spaak

Underavdelningar

Välj en underavdelning för att få se respektive avdelnings anställda.
Folke Schmidts Minnesfond
Institutet för bolags- och värdepappersrätt
Institutet för europeisk rätt
Institutet för immaterial- och marknadsrätt
Institutet för rättsinformatik
Institutet för sjörätt och annan transporträtt
Juridiska fakultetens tidskrift
Juridiska institutionen
Juristcentrum
Justititerådet Edvard Cassels Stiftelse
Nordiska institutet för rättshistoria och Rättsgenetiska institutet
Stiftelsen Fakultetskurser
Stiftelsen Juridisk fakultetslitteratur
Stiftelsen Juristernas Hus
Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL)
Stockholms miljörättscentrum
Vetenskapliga institutet. f. skiljedomsrätt vid Sthlms univ

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter