Översikt organisation

« Tillbaka till träfflistan

Sökväg: Stockholms universitet » Naturvetenskapliga fakulteten » Matematisk-fysiska sektionen

Matematisk-fysiska sektionen

Telefon Fax
08-16 2000
Tillhör Webbplats
Naturvetenskapliga fakultetenhttp://www.science.su.se
Postadress Besöksadress
Stockholms universitet
Matematisk-fysiska sektionen
106 91 Stockholm
c/o Områdeskansliet för naturvetenskap

Ansvarsområden

FunktionNamn
SektionsdekanKerstin Jon-And

Underavdelningar

Välj en underavdelning för att få se respektive avdelnings anställda.
Fysikum
Institutionen för astronomi
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Matematiska institutionen
Meteorologiska institutionen (MISU)

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter