Översikt organisation

« Tillbaka till träfflistan

Sökväg: Stockholms universitet » Naturvetenskapliga fakulteten » Matematisk-fysiska sektionen

Matematisk-fysiska sektionen

Telefon Fax
08-16 2000
Tillhör Webbplats
Naturvetenskapliga fakultetenhttp://www.science.su.se
Postadress Besöksadress
Stockholms universitet
Matematisk-fysiska sektionen
106 91 Stockholm
c/o Områdeskansliet för naturvetenskap

Ansvarsområden

FunktionNamn
SektionsdekanKerstin Jon-And

Underavdelningar

Välj en underavdelning för att få se respektive avdelnings anställda.
Fysikum
Institutionen för astronomi
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Matematiska institutionen
Meteorologiska institutionen (MISU)
Numerisk analys och datalogi (Nada)

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter