obase: ou=Professuren i pedagogik med inriktning mot kunskapskulturer och läroplansteori,ou=Humanistiska fakulteten,o=Stockholms universitet,c=SE [LDAP: error code 32 - No Such Object]

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter