Översikt organisation

« Tillbaka till träfflistan

Sökväg: Stockholms universitet » Naturvetenskapliga fakulteten » Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Telefon Fax
08-16 2000
Tillhör Webbplats
Naturvetenskapliga fakultetenhttp://www.ees.su.se/
Postadress Besöksadress
Stockholms universitet
Sektionen för geo- och miljövetenskaper
106 91 Stockholm
c/o Områdeskansliet för naturvetenskap

Ansvarsområden

FunktionNamn
Sektionsdekan

Underavdelningar

Välj en underavdelning för att få se respektive avdelnings anställda.
Institutionen för geologiska vetenskaper
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Institutionen för naturgeografi

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter