Kontaktuppgifter för anställd

« Tillbaka till träfflistan

Sökväg: Stockholms universitet » Humanistiska fakulteten » Institutionen för svenska och flerspråkighet » Centrum för tvåspråkighetsforskning

Hämta vCard

Josefina Eliaso Magnusson, Doktorand

E-post
Enhet Användarnamn
Centrum för tvåspråkighetsforskning
Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Svenska Nordiska språk
joel8476
Profilsida
su.se/profiles/joel8476
PostadressBesöksadress
Stockholms universitet
Centrum för tvåspråkighetsforskning
106 91 Stockholm
Universitetsvägen 10 E
Övriga uppgifter
Arbetar även på Institutionen för språkdidaktik/svenska som andra språk. E-post: josefina.eliaso.magnusson@isd.su.se

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter