Kontaktuppgifter för anställd

« Tillbaka till träfflistan

Sökväg: Stockholms universitet » Naturvetenskapliga fakulteten » Matematisk-fysiska sektionen » Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Hämta vCard

Werner Gerholm, Forskarstuderande

E-post
Rumsnummer
E 472
Enhet Användarnamn
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
MA-avd MND
vege4321
Profilsida
su.se/profiles/vege4321
PostadressBesöksadress
Stockholms universitet
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
106 91 Stockholm
Svante Arrhenius väg 20 A, plan 3,4,5
Övriga uppgifter
Arbetar även vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik: Titel: Forskningsassistent E-post: verner.gerholm@hsd.su.se

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter