Sök personal (Utökad sökning)

Förnamn:
Efternamn:
Funktion/Titel: (T ex skyddsombud)
Telefon: (T ex 08-161999 alt. 1999)
E-post:
Användarnamn:
Rumsnummer:
Organisation: (T ex IT-avdelningen)
*) Listan innehåller de vanligaste funktionerna/titlarna vid Stockholms universitet. En mer utförlig förteckning finner du här.

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter