Underavdelningar

Centra/motsvarande
Humanistiska fakulteten
Humanvetenskapliga området
Juridiska fakulteten
Med Stockholms universitet samverkande organ
Naturvetenskapliga fakulteten
Naturvetenskapliga området
Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Stockholm Resilience Centre
Universitetsförvaltningen
Universitetsgemensamma råd

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter