Underavdelningar

Centra/motsvarande
Humanistiska fakulteten
Humanvetenskapliga området
Juridiska fakulteten
Med Stockholms universitet samverkande organ
Naturvetenskapliga fakulteten
Naturvetenskapliga området
Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Stockholm Resilience Centre
Sveriges universitets- och högskoleförbund
Universitetsförvaltningen
Universitetsgemensamma råd

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter