Underavdelningar

Konsulter
Sektionen för Bostadsförsörjning Housing
Sektionen för Ekonomi och administration
Sektionen för inköp och logistik
Sektionen för Lokalförsörjning
Sektionen för lokalservice
Sektionen för säkerhet

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter