Underavdelningar

Administrativa avdelningen
Atomfysik
Elementarpartikelfysik
Instrumenteringsfysik
Kemisk Fysik
Kondenserad materia och kvantoptik
Kosmologi astropartikelfysik och strängteori
Manne Siegbahnlaboratoriet
Medicinsk strålningsfysik
Tekniska avdelningen

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter