Underavdelningar

Accelerator
Engelska institutionen
Filosofiska institutionen
Historiska institutionen
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
Institutionen för kultur och estetik
Institutionen för lingvistik
Institutionen för mediestudier
Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Institutionen för språkdidaktik
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Romanska och klassiska institutionen

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter