Underavdelningar

Informationssäkerhetsfunktionen
Infrastruktursektionen
IT-staben
Servicesektionen
Systemutvecklingssektionen

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter