Underavdelningar

Antikens kultur och samhällsliv
Arkeologi
Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL)
Centrum för evolutionär kulturforskning
Numismatiska forskningsgruppen (NFG)
Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet (OFL)

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter