Underavdelningar

Centrum för modevetenskap
Enheten för filmvetenskap
Enheten för journalistik medier och kommunikation JMK

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter