Underavdelningar

Folke Schmidts Minnesfond
Institutet för bolags- och värdepappersrätt
Institutet för europeisk rätt
Institutet för immaterial- och marknadsrätt
Institutet för rättsinformatik
Institutet för sjörätt och annan transporträtt
Juridiska fakultetens tidskrift
Juridiska institutionen
Juristcentrum
Justititerådet Edvard Cassels Stiftelse
Nordiska institutet för rättshistoria och Rättsgenetiska institutet
Stiftelsen Fakultetskurser
Stiftelsen Juridisk fakultetslitteratur
Stiftelsen Juristernas Hus
Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL)
Stockholms miljörättscentrum
Vetenskapliga institutet. f. skiljedomsrätt vid Sthlms univ

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter