Underavdelningar

Högskoleföreningen
Högskolerestauranger
Juristernas Hus
Lärarjouren i Sverige AB
Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur
Stockholms Akademiska Forum
Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO)
Stockholms universitets Holding AB
Stockholms universitets studentkår (SUS)
SU VET Stockholms universitets veteraner
The Swedish Program

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter