Underavdelningar

AlbaNova Universitetscentrum
Bergianska botaniska trädgården
Biologiska sektionen
Kemiska sektionen
Matematisk-fysiska sektionen
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden
Nordiska institutet för teoretisk fysik
Oskar Klein Centre
Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Stockholms universitets Östersjöcentrum

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter