Underavdelningar

Humanistiska fakultetskansliet
Juridiska fakultetskansliet
Kommunikationssektionen
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Sektionen för uppdragssamordning

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter