Underavdelningar

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Ekonomisk historia och Internationella relationer
Företagsekonomiska institutionen
Institutet för internationell ekonomi
Institutet för social forskning
Institutionen för data- och systemvetenskap
Institutionen för folkhälsovetenskap
Institutionen för pedagogik och didaktik
Institutionen för socialt arbete
Kriminologiska institutionen
Kulturgeografiska institutionen
Nationalekonomiska institutionen
Psykologiska institutionen
Socialantropologiska institutionen
Sociologiska institutionen
Specialpedagogiska institutionen
Statistiska institutionen
Statsvetenskapliga institutionen
Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
Stressforskningsinstitutet

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter