Underavdelningar

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Ekonomisk-historiska institutionen
Företagsekonomiska institutionen
Institutet för internationell ekonomi
Institutet för social forskning
Institutionen för data- och systemvetenskap
Institutionen för folkhälsovetenskap
Institutionen för pedagogik och didaktik
Institutionen för socialt arbete - socialhögskolan
Kriminologiska institutionen
Kulturgeografiska institutionen
Nationalekonomiska institutionen
Psykologiska institutionen
Socialantropologiska institutionen
Sociologiska institutionen
Specialpedagogiska institutionen
Statistiska institutionen
Statsvetenskapliga institutionen
Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
Stressforskningsinstitutet

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter