Underavdelningar

Ledningsstab och administration
Sektionen för externa relationer
Sektionen för kommunikation
Sektionen för relationer och evenemang

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter