Underavdelningar

Kommunikationsrådgivning
Marknadskommunikation
Medieproduktion
Press och redaktion
Visuell identitet

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter