Underavdelningar

Kansliet
Sektionen för antagning och studieinformation
Sektionen för studentstöd
Sektionen för studie- och karriärvägledning och internationell mobilitet
Sektionen för utbildningsdokumentation
Sektionen för utbildningstolkning

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter