Underavdelningar

Avdelningen för arkiv och registratur
Avdelningen för forskningsstöd
Ekonomiavdelningen
Fastighetsavdelningen
Internrevisionen
IT-avdelningen
Områdeskansliet för humanvetenskap
Områdeskansliet för naturvetenskap
Personalavdelningen
Rektors kansli
Samverkansavdelningen
Stockholms universitetsbibliotek
Studentavdelningen

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter