Översikt organisation

« Tillbaka till träfflistan

Sökväg: Stockholms universitet » Humanistiska fakulteten » Institutionen för språkdidaktik » Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Telefon Fax
08-16 2000 08-1207 6960
Tillhör Webbplats
Institutionen för språkdidaktikhttp://www.andrasprak.su.se
Postadress Besöksadress
Stockholms universitet
Nationellt centrum för svenska som andraspråk
106 91 Stockholm
Universitetsvägen 10 E

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM | Tfn: 08-16 20 00 | Kontaktuppgifter